Kelab kelab Forex

forex club uk

.


forex club uk

Sebagai tambahan kepada rangkaian, kelab forex yang berafiliasi dengan ACI mempunyai akses kepada program pendidikan dan pensijilan khusus untuk FX, pendapatan tetap, pasaran wang, derivatif dan pasaran repos. Menurut pertemuan. Ia dikekalkan oleh organisasi Global Exchange Committee yang ditubuhkan untuk menyokong pasaran FX global yang telus. FCA memutuskan bahawa antara 1 Januari dan 15 Oktober lima bank gagal menguruskan risiko sekitar konflik konflik klien terhadap kepentingan dan perilaku perdagangan. Kod ini merangkumi prinsip global amalan yang baik di pasaran pertukaran asing dan dirumuskan untuk menyokong integriti dan operasi berkesan pasaran pertukaran asing borong. Di dalam bilik sembang ini, peniaga di bank mendedahkan maklumat rahsia dan kedudukan dagangan pelanggan, mengubah kedudukan perdagangan untuk menampung kepentingan kumpulan kolektif, dan bersetuju dengan strategi perdagangan sebagai sebahagian daripada usaha oleh kumpulan untuk memanipulasi kadar penanda aras pertukaran asing yang berbeza. Forex forex club uk adalah istilah generik dan tidak berkaitan dengan Forex Club, yang dipegang secara peribadi, forex club uk, syarikat untung yang menyediakan platform dagangan untuk FX, saham, komoditi, forex club uk, tenaga dan forex club uk instrumen. Bandingkan Poker Online Popular.