Implikasi cukai opsyen saham

Jumlah yang dimasukkan sebagai pendapatan pampasan, dan biasanya dimasukkan ke dalam Borang W-2, kotak 1, adalah penyebaran nilai pasaran saksama saham semasa anda menjalankan opsyen dan harga pelaksanaan. Untuk mencari ini, darabkan nilai pasaran saksama bagi kotak saham 4 dengan bilangan saham yang dijual biasanya jumlah yang sama dalam kotak 5 dan, dari produk ini, tolak kotak harga pelaksanaan 3 yang didarabkan dengan jumlah saham yang dijual biasanya jumlah yang sama ditunjukkan dalam kotak 5.

Amaun yang termasuk untuk tujuan AMT adalah perbezaan di antara nilai pasaran saham dan harga opsyen saham insentif. Nilai pasaran saksama bagi setiap saham ditunjukkan dalam kotak 4. Kos per saham bagi opsyen saham insentif, atau harga pelaksanaan, ditunjukkan dalam kotak 3 Borang Bilangan saham yang dibeli ditunjukkan dalam kotak 5.

Rujuk kepada Arahan untuk Borang untuk maklumat lanjut. Pendapatan kompensasi mungkin telah dimasukkan ke dalam Borang W-2, pernyataan gaji dan cukai dari majikan dalam jumlah yang ditunjukkan dalam kotak 1. Sesetengah majikan akan menyediakan analisis terperinci mengenai jumlah kotak 1 di bahagian atas W Jika pampasan pendapatan telah dimasukkan ke dalam W-2, maka hanya melaporkan gaji dari Borang W-2 kotak 1 pada Borang, baris 7.

Kelayakan Pelupusan Opsyen Saham Insentif Pelarasan kelayakan bagi ISO hanya bermaksud bahawa stok yang diperolehi dilupuskan lebih daripada dua tahun dari tarikh pemberian dan lebih dari satu tahun selepas stok dipindahkan kepada pekerja biasanya tarikh latihan.

Pemformatan dokumen cukai ini mungkin berbeza-beza, tetapi ia akan mengandungi maklumat berikut: Identiti syarikat yang memindahkan stok di bawah ISO Identiti pekerja yang melaksanakan ISO Tarikh opsyen saham insentif diberikan Tarikh stok insentif opsyen dilaksanakan Harga pelaksanaan sesaham Nilai pasaran saksama setiap saham pada tarikh pelaksanaan Bilangan saham yang diperolehi Maklumat ini digunakan untuk mengira asas kos bagi saham, jumlah pendapatan yang perlu dilaporkan untuk cukai minimum alternatif , jumlah pendapatan pampasan atas pelupusan yang membatalkan, dan untuk mengenal pasti permulaan dan akhir tempoh pemegangan khas untuk memenuhi syarat untuk rawatan cukai pilihan.

Penyebaran antara nilai pasaran wajar saham dan harga pemogokan opsyen dianggap pendapatan untuk tujuan AMT. Nilai pasaran saksama diukur pada tarikh stok pertama boleh dipindahkan atau apabila hak pekerja kepada stok tidak lagi tertakluk kepada risiko pelucuthakan yang besar.

Oleh itu, mereka yang telah melaksanakan tetapi belum menjual saham ISO pada akhir tahun mungkin mengalami liabiliti cukai minimum alternatif. Di samping itu, mereka yang menjual saham ISO mungkin mempunyai liabiliti cukai yang besar yang tidak diliputi oleh pegangan gaji. Pembayar cukai perlu menghantar anggaran pembayaran cukai untuk mengelakkan imbangan kena dibayar cukai. Pembayar cukai juga mungkin mahu meningkatkan jumlah penangguhan sebagai ganti pembayaran yang dianggarkan.


Pertama, tentukan nilai pasaran yang saksama bagi saham yang tidak terjual Borang, kotak 4 didarab dengan kotak 5, dan kemudian tolak kos saham tersebut Borang, kotak 3 didarab dengan kotak 5. Hasilnya adalah penyebaran dan dilaporkan pada Borang, garis Kerana pendapatan diiktiraf untuk tujuan AMT, ada asas kos yang berbeza dalam saham AMT daripada saham untuk tujuan cukai pendapatan tetap. Adalah dinasihatkan untuk mengesan asas kos AMT yang berbeza ini untuk rujukan masa depan.

Sebarang keuntungan di atas pendapatan pampasan adalah keuntungan modal. Jika saham ISO dijual pada kerugian, jumlah keseluruhan adalah kerugian modal, dan tidak ada pendapatan pampasan untuk dilaporkan. Menahan dan Menaksir Cukai Ketahui bahawa majikan tidak dikehendaki menahan cukai atas pelaksanaan atau penjualan opsyen saham insentif.

Untuk mencari jumlah untuk dimasukkan sebagai pendapatan untuk tujuan AMT, darab jumlah dalam kotak 4 dengan jumlah saham yang tidak terjual biasanya sama seperti yang dilaporkan dalam kotak 5 dan, dari produk ini, tolak kotak harga pelaksanaan 3 didarab dengan jumlah yang tidak terjual saham biasanya jumlah yang sama ditunjukkan dalam kotak 5. Laporkan jumlah ini pada Borang, garis Mengira Asas Kos untuk Cukai Teratur Dasar kos saham yang diperolehi melalui pilihan saham insentif adalah harga pelaksanaan, yang ditunjukkan dalam kotak 3.

Mengenalpasti Tempoh Pegangan Berkelayakan ISO mempunyai tempoh pemegangan khas untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan cukai keuntungan modal. Tempoh pegangan adalah dua tahun dari tarikh pemberian dan satu tahun selepas stok dipindahkan kepada pekerja. Borang menunjukkan tarikh pemberian dalam kotak 1 dan menunjukkan tarikh pemindahan atau tarikh latihan dalam kotak 2.

Gunakan Borang untuk melaporkan pelarasan negatif untuk perbezaan antara keuntungan AMT dan keuntungan modal biasa. Borang adalah borang cukai yang digunakan untuk memberi maklumat kepada pekerja tentang pilihan saham insentif yang dilaksanakan pada tahun ini. Majikan menyediakan satu contoh Form untuk setiap pelaksanaan ISO yang berlaku pada tahun kalendar. Pekerja yang mempunyai dua atau lebih latihan boleh menerima pelbagai Borang atau kenyataan yang disatukan yang menunjukkan semua latihan.
Dengan pilihan saham insentif ISO, majikan memberi pekerja pilihan untuk membeli saham dalam perbadanan majikan, atau syarikat induk atau anak syarikat, pada harga yang ditentukan, yang disebut harga pelaksanaan atau harga mogok. Stok boleh dibeli pada harga mogok sebaik sahaja jaket pilihan tersedia untuk dilaksanakan. Harga mogok ditetapkan pada masa opsyen diberikan, tetapi pilihan biasanya terletak pada masa yang ditetapkan. Sekiranya nilai saham meningkat, ISO membolehkan pekerja membeli saham pada masa hadapan pada harga mogok yang dikunci sebelum ini.


Terdapat kriteria kelayakan tambahan: Rawatan Cukai untuk Pilihan Saham Insentif Mengurus ISO dianggap sebagai pendapatan semata-mata untuk tujuan mengira cukai minimum AMT alternatif, tetapi ia tidak diendahkan untuk tujuan mengira cukai pendapatan tetap persekutuan.

Kepuasan Dijamin - atau anda tidak membayar, implikasi cukai opsyen saham. Pilihanraya ini dapat mengurangkan jumlah cukai yang dibayar atas pelan itu, kerana harga saham pada masa yang diberikan saham sering lebih rendah daripada pada saat peletakan hak. Data cukai dan kredit yang diakses atas persetujuan anda. Sekiranya anda menjalankan opsyen meletakkan dengan menjual saham kepada penulis pada harga yang ditetapkan, potongan kos opsyen premium ditambah kos transaksi dari hasil jualan anda. Jualan yang layak ini menerima rawatan keuntungan modal jangka panjang yang menguntungkan mengenai perbezaan antara hasil jualan implikasi cukai opsyen saham kos untuk melaksanakan opsyen. Disqualifying disposition ISO dikenakan cukai dalam dua cara: Kami Ingin Dengar dari Anda Sertai perbualan. Walaupun terdapat beberapa pengecualian, stok yang paling terhad diberikan kepada eksekutif yang dianggap memiliki pengetahuan "orang dalam" tentang sebuah perbadanan, sehingga menjadikannya tertakluk kepada peraturan perdagangan orang dalam Peraturan SEC

Untuk tujuan cukai tetap, asas kos saham ISO adalah harga yang dibayar untuk pelaksanaan atau harga mogok. Hasil jualan kasar yang diperlukan, yang diberikan oleh broker pada Borang B. Juga perlu dilaporkan adalah asas kos tetap harga latihan atau mogok, yang terdapat pada Borang Pada jadual yang berasingan, melaporkan hasil kasar dari penjualan dan harga pelaksanaan kos AMT ditambah dengan pelarasan AMT sebelumnya. Dalam Borang, terdapat pelarasan negatif pada baris 17 untuk mencerminkan perbezaan keuntungan atau kerugian antara pengiraan keuntungan biasa dan AMT.

implikasi cukai opsyen saham

Mengira Asas Kos yang Diselaraskan Pelupusan Disqualifying Bermula dengan asas kos dan menambah jumlah pampasan. Gunakan angka asas kos diselaraskan untuk melaporkan keuntungan atau kerugian modal pada Jadual D dan Borang Continue Reading.


Tambah dua tahun ke tarikh dalam kotak 1, dan tambahkan satu tahun ke tarikh dalam kotak 2. Jika saham ISO dijual selepas mana-mana tarikh kemudian, itu adalah pelupusan kelayakan dan apa-apa keuntungan atau kerugian akan menjadi keuntungan modal atau kerugian dikenakan cukai pada kadar keuntungan modal jangka panjang. Sekiranya saham ISO dijual pada bila-bila masa sebelum atau pada tarikh ini, ia adalah pelupusan yang membatalkan dan pendapatan dari penjualan dicajkan sebahagiannya sebagai pendapatan pampasan pada kadar cukai pendapatan biasa dan sebahagiannya sebagai keuntungan atau kerugian modal.

Rayuan Cukai untuk Menghapuskan Pelupusan Opsyen Saham Insentif Pelupusan yang hilang kelayakan atau tidak layak bagi saham ISO adalah apa-apa pelupusan selain pelupusan kelayakan. Disqualifying pelupusan ISO dikenakan dua cara: Jumlah pendapatan pampasan ditentukan seperti berikut: Jika ISO dijual pada keuntungan, pendapatan pampasan adalah penyebaran antara nilai pasaran saksama saham apabila opsyen dilaksanakan dan harga mogok opsyen .

Jika pendapatan pampasan belum dimasukkan ke dalam W-2, maka hitunglah pendapatan pampasan dan sertakan jumlah ini sebagai upah pada baris 7 sebagai tambahan kepada amaun dari Borang W Pada Jadual D dan Borang, laporkan hasil kasar daripada jualan yang ditunjukkan pada Borang B dari broker dan asas kos untuk saham. Bagi pelupusan kelayakan saham ISO, asas kos akan menjadi harga mogok yang terdapat pada Borang ditambah dengan pendapatan pampasan yang dilaporkan sebagai upah.

Jumlah pendapatan pampasan ini biasanya dimasukkan ke dalam Borang W-2, kotak 1. Jika tidak dimasukkan ke dalam W-2, masukkan jumlah ini sebagai upah tambahan pada Borang, baris 7.

Diskaun ini dalam harga beli stok dipanggil penyebaran. ISO dikenakan dua cara: Pendapatan daripada ISO adalah tertakluk kepada cukai pendapatan tetap dan cukai minimum alternatif, tetapi ia tidak dikenakan cukai untuk tujuan Keselamatan Sosial dan Medicare. Untuk mengira rawatan cukai ISO, anda memerlukan maklumat berikut: Tarikh pemberian: Pelupusan saham biasanya apabila pekerja menjual stok, tetapi stok juga boleh dipindahkan kepada orang lain atau disumbangkan kepada amal.

implikasi cukai opsyen saham

Penyertaan penyebaran ISO dalam pendapatan AMT hanya dicetuskan jika pekerja terus memegang stok pada akhir tahun yang sama di mana opsyen itu dilaksanakan. Jika stok dijual dalam tahun yang sama dengan latihannya, maka penyebaran itu tidak perlu dimasukkan dalam pendapatan AMT. Rawatan Cukai untuk Kelayakan Pelupusan Opsyen Saham Insentif Pelarasan kelayakan untuk ISO dikenakan cukai sebagai keuntungan modal pada kadar cukai keuntungan modal jangka panjang dan perbezaan antara harga jualan dengan kos opsyen.

ISO dilaporkan dalam Borang Bagaimana mereka dilaporkan bergantung kepada jenis pelupusan. Terdapat tiga kemungkinan senario pelaporan cukai: Ini boleh dikira menggunakan data yang terdapat pada Borang yang disediakan oleh majikan.

Asas kos bagi keseluruhan jumlah saham adalah jumlah dalam kotak 3 didarabkan dengan bilangan saham yang ditunjukkan dalam kotak 5. Angka ini akan digunakan pada Jadual D dan Borang Mengira Jumlah Pendapatan Pampasan pada Pelupusan Disqualifying Jika saham ISO dijual semasa tempoh pegangan yang membatalkan kelayakan, beberapa keuntungan dicukai sebagai upah tertakluk kepada cukai pendapatan biasa, dan baki keuntungan atau kerugian dikenakan cukai sebagai keuntungan modal.